Prijava za vpis

Odprt je tretji prijavni rok za vpis na vse dodiplomske (razen programa Fizioterapija v Mariboru) in podiplomske študijske programe na Alma Mater.


Dodiplomski študij (Klik za vpis)

Tretji prijavni rok: 17. september - 30. september 2018
 


Podiplomski študij (Klik za vpis)

Tretji prijavni rok: 17. september - 30. september 2018