EVROPSKA UNIJA IŠČE VAŠE PROJEKTE!


Sodelujte na 2. letnem forumu o Strategiji EU za Alpsko regijo (EUSALP) »shaping.future.together. z naslednjo generacijo«, ki bo potekal 20. in 21. novembra 2018 v Innsbrucku.

VAŠE ALPE! VAŠA PRIHODNOST! VAŠ NAČRT! 

Alpe za oblikovanje prihodnosti potrebujejo mlade strokovnjake. Predstavite svoje ideje za trajnostno, moderno in atraktivno življenje v alpski regiji ter dosezite njihovo uresničevanje.

KAKO SODELOVATI V NATEČAJU

Ste:

  • stari med 16 in 25 let

  • posameznik ali skupina s projektnim osnutkom. Kot skupina lahko imenujete največ tri vodje skupine, ki bodo predstavili vaš projekt.

Želite:

  • narediti Alpsko regijo pripravljeno na prihodnost

  • sodelovati pri vseevropskih odločitvah glede vaše regije

  • promovirati vaše življenjsko okolje z evropsko unijo kot svojim partnerjem

Vaša projektna ideja obravnava najmanj eno od naslednjih tem:

  • Delo in izobraževanje v alpski regiji (iskanje pripravništva, mobilnost, turizem, strokovne perspektive)

  • narava in okolje (bivalno okolje, voda, tla, zrak, rastlinstvo in živalstvo, trajnostni gospodarski razvoj)

  • Alpe kot moderno/privlačno bivalno okolje (splet, digitalizacija, e-povezljivost, mobilnost)

  • Podnebne spremembe in energija (upravljanje naravnih tveganj, obnovljiva energija)

V tem primeru sodelujte v natečaju do 31. oktobra 2018!

Izmed vseh poslanih projektov bo izbranih pet takšnih, ki bodo predstavljeni na letnem forumu. Trije najboljši projekti bodo podprti z denarno nagrado 5.000 EUR, 3.000 EUR in 2.000 EUR!

Vsi prijavitelji dobijo priložnost, da sodelujejo na letnem forumu EUSALP 2018 »shaping.future.together. z naslednjo generacijo« 20./ 21. novembra 2018 v Innsbrucku z namenom udeležbe na delavnicah in povezovanja z aktivno mladino in predstavniki Evropske unije.

Vse informacije o natečaju in sodelovanju najdete na naslednji povezavi: https://www.alpine-region.eu/pitch-your-project-annual-forum-2018.