Humanistične znanosti

Magistrski študij humanističnih znanosti na Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis študentom omogoča interdisciplinaren in individualiziran pristop k izbranemu področju izobraževanja ter zagotavlja široko in poglobljeno znanje različnih polj humanistike. Ključna podpora študiju so pedagogi in mentorji iz vrst slovenske akademske elite ter najboljša specializirana knjižnica za humanistične vede v Sloveniji.

Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično  humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij kot intelektualni izziv in užitek!

Predmetniki

1. LETNIK

1. semester:

Obvezna sestavina programa v prvem semestru sta 2 temeljna predmeta (vsak je ovrednoten z 10 kreditnimi točkami po ECTS (v nadaljevanju KT) ter 2 izbirna predmeta (vsak je ovrednoten s 5 KT), ki jih študent/ka izbere izmed ponujenih.

1. temeljni predmet (10KT): Epistemologija (različni izvajalci)
2. temeljni predmet (10KT): Družbena komunikacija in mediji (različni izvajalci)

2 izbirna predmeta:
Uvod v antropologijo antičnih svetov (5 KT)
Komuniciranje in medsebojni odnosi (5 KT)
Zgodovina elektronskih medijev (5 KT)

2. semester:

Obvezna sestavina programa v drugem semestru sta 2 temeljna predmeta ter 2 izbirna predmeta, ki jih študent/ka izbere izmed ponujenih.

1. temeljni predmet (10KT): Zgodovinska antropologija in regionalne študije (različni izvajalci)
2. temeljni predmet (10KT): Antropologija spolov in kultur (različni izvajalci)

2 izbirna predmeta:
Feministična teorija (5KT)
Antropologija sorodstva (5KT)
Medijski študiji (5KT)

2. LETNIK

3. semester:

Obvezna sestavina programa v tretjem semestru je izbor 6 izbirnih predmetov, ki jih študent/ka izbere izmed ponujenih.

6 izbirnih predmetov:

Filozofija in literatura (5KT)
Uvod v antropologijo Balkana (5KT)
Antropologija postsocializma (5KT)
Analiza medijskega in javnega govora (5KT)
Novi mediji v vsakdanjem življenju (5KT)
Zgodovinska antropologija likovnega (5KT)
Zgodovina feminizma (5KT)

4. semester:

Zadnji, četrti semester je v celoti posvečen izdelavi in obrambi magistrske naloge (30 KT).

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Humanistični študiji
Magistrski študij: Evropske poslovne študije, Humanistične znanosti
Magistrski študij: Strateški komunikacijski management, Humanistične znanosti

CV:

Bibliografija: Preberi več

prof. dr. Cirila Toplak je nekdanja svetovalka za evropska vprašanja v Uradu predsednika Republike Slovenije. Po magisteriju iz humanističnih študij na State University of New York v Buffalu je doktorirala iz zgodovine in mednarodnih odnosov na univerzi Sorbonne v Parizu. Od leta 2001 je predavateljica in raziskovalka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je tudi predstojnica Centra za politično teorijo. Kot Fulbrightova štipendistka je raziskovala na Georgetown University v Washingtonu. Dvakrat je bila gostujoča predavateljica na Hawaii Pacific University v Honoluluju, dve leti pa je bila podpredsednica Inštituta za etnične študije. Cirila Toplak je podpredsednica Slovenskega politološkega društva, bila pa je tudi glavni tajnik European Political Science Networks epsNet. Od leta 2010 je članica izvršnega komiteja European Confederation of Political Science Associations ECPSA.

Prednosti študija

Študijski program Humanističnih znanosti izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

  • vodilni kader v medijskih hišah, na ministrstvih (odnosi z javnostmi, tiskovni predstavnik), nevladnih organizacijah
  • raziskovalec ali vodja na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah
  • vladne in nevladne interdisciplinarne akcijske mreže, koordinatorji
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magister humanistike / magistrica humanistike
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude