Management poslovnih sistemov

Dodiplomski triletni študijski program Management poslovnih sistemov z vključevanjem relevantnih in praktičnih predmetov, raziskovalnega praktičnega dela in podjetniških aktivnosti zagotavlja študentom koristno in praktično naravnano izobraževalno izkušnjo.

Z odličnimi strokovnjaki iz prakse ter njihovimi izkušnjami omogoča učenje novih pristopov in reševanje konkretnih problemov iz prakse s katerimi boste lahko učinkovito dosegali cilje podjetja ali organizacije. Študijski program študentom zagotavlja trdne temelje tako v znanju podjetništva kot tudi za podjetništvo potrebna znanja prava, ekonomije in informacijske tehnologije, saj je študij zasnovan glede na najpogostejše zahteve delodajalcev.

Cilj programa: Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Management poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik diplomiranega managerja, ki obvladuje:

 • povezovanje podjetništva, izobraževanja in raziskovanja ter povečevanje mobilnosti znanja, idej in ljudi;
 • ustvarjanje in prenos mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in gospodarsko izrabo ter krepitev sposobnosti za obvladovanje tehnološkega, družbenega in gospodarskega napredka;
 • poznavanje in prilagajanje družbenim procesom in tveganjem, ki jih sprožajo nove tehnologije, globalizirani gospodarski razvoj, spreminjanje demografske strukture, povečana kompleksnost upravljanja sodobnih družb ter vloga človeškega kapitala pri tem;
 • uporabo in razvijanje metod in tehnik za uspešno in učinkovito organiziranje in vodenje poslovnih sistemov;
 • razumevanje in obvladovanje poslovanja v gospodarskih in negospodarskih sistemih;
 • uspešno izvajanje in prilagajanje dela v poslovnih procesih s pridobljenimi poslovnimi, tehničnimi in vodstvenimi znanji.

Študij vsebuje tudi praktično usposabljanje, ki ga lahko zagotovi Alma Mater Europaea – ECM.

Predmetniki

Management poslovnih sistemov - 1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
1. semester
1 Poslovna informatika 8
2 Gospodarsko pravo I 8
3 Management 8
4 Podjetniške finance 6
Skupaj 30
2. semester
5 Inženiring kakovosti 8
6 Poslovna etika 6
7 Izbirni predmet 6
8 Projektna naloga I 10
Skupaj  30

Management poslovnih sistemov - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za študijsko leto 60
Skupaj za študijski program 180
3. semester
9 Sistemska analiza 8
10
Delovno pravo
8
11 Davčne obremenitve podjetij 7
12 Uvod v ekonomijo 7
Skupaj 30
4. semester
13 Razvoj organizacijskega sistema 8
14 Ekonomika podjetij 6
15 Izbirni predmet 6
16 Projektna naloga II 10
Skupaj 30

Management poslovnih sistemov - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
5. semester
17 Izbirni predmet 8
18 Gospodarsko pravo II. 8
19 Marketing  7
20 Strateški management 7
Skupaj 30
6. semester
21 Psihologija vodenja 8
22 Izbirni predmet 6
23 Diplomska naloga 16
Skupaj 30

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI  
1 Poslovni informacijski sistem 6
2 Pravo intelektualne lastnine 6
3 Raziskovanje v družboslovju 6
4 Vrednotenje projektnega dela 6
5 Poslovno komuniciranje 6
6 Informacijsko upravljavski sistemi 6
7 Javne finance 6
8 Inteligentni sistemi 6
9 Podjetništvo 8
10 Komunikacijski management 8
11 Zavarovalniško pravo 6
12 Odškodninsko pravo 6
13 Poslovna antropologija 8
14 Poslovna inteligenca 7
15 Karierni razvoj 7
16 Sistemi za podporo odločanju 7
17 Osnove osebnih financ 5

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Management poslovnih sistemov
Magistrski študij: Management poslovnih sistemov

CV:

Bibliografija: Preberi več

Dr. Matjaž Gams je doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo leta 1989. Učil je na  več kot 10 inštitucijah, med drugim na Bežigrajski gimnaziji, MPŠ, Ekonomski fakulteti, Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, na University of Applied Sciences v Nemčiji. Raziskoval je na Turingovem institutu v Glasgowu v Veliki Britaniji.

Dr. Gams se ukvarja z inteligentnimi sistemi, z umetno inteligenco, poslovno inteligenco in kognitivnimi znanostmi. Z analizami visokega šolstva, znanosti in demografije ter  potrošnje nafte so med prvimi na svetu odkrili nove zakonitosti. Z inteligentnim zaposlovalnim sistemom je Slovenija prva na svetu predstavila več kot 90% vseh nacionalno prostih mest v državi, sistem za ugotavljanje padcev pa je prvi dosegel preko 90% točnost v zapletenih primerih. Leta 2011 so zmagali na EvAAL mednarodnem tekmovanju v prepoznavanju aktivnosti. Je soavtor pri sedmih patentih oz. prijavah.

Dr. Gams je soustanovil vrsto slovenskih društev od ACM Slovenija do DKZ, SLAIS in SATENE, predhodnice Inženirske akademije Slovenije. Je med soustanovitelji IAS, predsednik Odbora za visoko šolstvo in znanost in predstojnik znanstvenoraziskovalnega razreda. Je predsednik Konference visokega šolstva in znanosti pri SVIZ, kjer si aktivno prizadeva za primerno vlogo vrhunskega znanja v državi. Je izvršni urednik revije Informatica, najpogosteje citirane revije slovenskega porekla po Scopusu in Googlu, in urednik 10 mednarodnih revij. Prejel je nekaj nagrad, med drugim nagrado za najboljšo nacionalno inovacijo leta 2009. V Cobissu ima čez 1000 vnosov, od tega 700 objav in 104 izvirne znanstvene prispevke. Kot mentor ali komentor je sodeloval pri 9 magisterijih in 10 doktoratih.

Prednosti študija

Predmetnik študija Management poslovnih sistemov na Alma Mater Europaea – ECM je skrbno načrtovan in vsebuje vsebine, ki jih manager potrebuje pri upravljanju svojega poklica. Predmetnik je usmerjen v praktičnost in uporabnost.

Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov, zato se vsaka teorija aplicira v praksi. Študent dobiva v sklopu študija naloge, s katerimi rešuje realne probleme v podjetju oz. ustanovi. 

Pri študiju sodelujejo priznani strokovnjaki iz gospodarstva in državne uprave. Med študijem študenti spoznajo predsednike uprav tujih in domačih podjetij ter predstavnike ministrstev, ki svoje izkušnje neposredno prenašajo na študente.

Študij poteka v majhnih skupinah, kjer je pretok znanja od predavatelja do študenta neposreden, predavatelji so slehernemu študentu dnevno dosegljivi.

Vsa predavanja na Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Poklici, v katerih bi se diplomanti študijskega programa Management poslovnih sistemov lahko zaposlovali, so tisti, ki so v obdobju pritiska globalizacije in načel trajnostnega razvoja vseh segmentov poslovnih družb, tako zasebnega kot državnega sektorja, najbolj deficitarni. Gre za t.i. srednji, višji oz. vrhnji management.

Na podlagi vseh pri študiju pridobljenih znanj in kompetenc bodo lahko diplomanti svoje zaposlitvene možnosti in strokovno kariero udejanjali predvsem na naslednjih področjih:

 • v podjetjih različne velikosti in različnih gospodarskih in negospodarskih sistemih kot vodje oddelkov v podjetjih in državnih ustanovah;
 • na zahtevnih svetovalskih strokovnih pozicijah uprav v gospodarskih družbah;
 • kot podjetniki v lastnih podjetjih.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani manager poslovnih operacij (VS) / diplomirana managerka poslovnih operacij (VS)
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude