Projektni management

Magistrski študij projektnega managementa Alma Mater Europaea, ki se izvaja v okviru programa Evropskih poslovnih študij, je interdisciplinarni podiplomski študij, ki je osredotočen na reševanje problemov, zato se vsaka teorija aplicira tudi v praksi.

Magistrski študij projektnega managementa študentom z razvojem strateških veščin v projektnem menedžmentu viša konkurenčno vrednost, saj so te veščine zelo iskane po vsem svetu in v vseh branžah industrije.

Korporacije se zanašajo, da bodo projektni menedžerji nadzorovali vse vidike projekta, tako da bo delo potekalo nemoteno, ter da bodo izpolnjeni zastavljen časovni potek, obseg dela in proračun projekta. Ker vse več organizacij za dosego ciljev uporablja projektno naravnane metode, je zahteva po izkušenih projektnih menedžerjih vedno višja. Z magisterijem iz projektnega managementa imate veščine, ki jih cenijo podjetja v vseh branžah.

Predmetniki

Projektni management - 1. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za prvi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
1. semester
1 Evropski politični in gospodarsko-pravni sistem 6
2 Evropska civilizacija in kulturne vrednote 6
3 Evropske institucije, mreže in lobiranje 6
4 Raziskovalne metode in sistemski pristop 6
5 Etika in poklicni standardi 6
Skupaj 30
2. semester
6 Projektni management 6
7 Management evropskih projektov 6
8 Pravni vidiki evropskih projektov 6
9 Financiranje evropskih projektov 6
10 Finančni viri evropskih projektov 6
Skupaj 30

Projektni management - 2. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za drugi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
3. semester
11 Izbirni predmet I 6
12 Izbirni predmet II 6
13 Izbirni predmet III 6
14 Izbirni predmet IV 6
15 Praksa ali strokovna ekskurzija in seminarska naloga 6
Skupaj 30
4. semester
16 Magistrska naloga 30
Skupaj 30

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Politični odnosi Rusije in Evropske unije 6
2
Poslovanje v Rusiji
6
3 Poslovanje na Kitajskem 6
4 Hrvaška v evropskih integracijskih procesih 6
5 Poslovno komuniciranje 6
6 Poslovna angleščina 6
7 Podjetništvo in vodenje v praksi 6
8 Odnosi z javnostjo 6
9 Priprava na izpit IPMA 6
10 Osnove organizacijskega komuniciranja 6
11 Upravljanje družinskega podjetja 6
12 Družbena odgovornost podjetij 6
13 Nizkoogljična ekonomija 6
14 Podjetniški izzivi 6
15 Metodologija EU za upravljanje s projekti 6

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:

CV:

Bibliografija: Preberi več

Verica Trstenjak je bila od oktobra 2006 do novembra 2012 generalna pravobranilka na Sodišču EU v Luksemburgu, med 2004–2006 pa je bila sodnica na Sodišču prve stopnje ES v Luksemburgu.

Leta 1987 je opravila pravosodni izpit in leta 1995 doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 do 1996 je bila vodja pravne službe na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, kasneje pa državna sekretarka na tem ministrstvu od leta 1996 do leta 2000. V letu 2000 je bila generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, nato pa profesorica na Pravni fakulteti v Mariboru.

Verica Trstenjak je opravljala doktorski študij na Univerzi v Zürichu, na Inštitutu za primerjalno pravo Univerze na Dunaju, na Inštitutu Max Planck za mednarodno zasebno pravo v Hamburgu in na Svobodni univerzi v Amsterdamu. Bila je gostujoča profesorica na Univerzi na Dunaju, Univerzi v Freiburgu (Nemčija) in na Bucerius Law School v Hamburgu. Do leta 2006 je bila članica komisije za evropski civilni zakonik. Predava na številnih mednarodnih konferencah doma in v tujini ter na številnih tujih univerzah (npr. v Hamburgu, na Dunaju, v Heidelbergu, Münstru, Osnabrücku, Amsterdamu, Haagu, Zürichu, Firencah – EUI, Salzburgu). V letih 1997–2000 je sodelovala pri pogajanjih za vstop v EU v okviru delovne skupine 17.

Je članica več društev pravnikov in med drugim predsednica Slovenskega društva za Evropsko pravo, članica European Law Institute, Gesellschaft für Rechtsvergleichung, International Academy of Comparative law, Zivilrechtslehrervereinigung in Scientific Advisory Board na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. Od leta 2012 je zunanji znanstveni član na Max Planck Institute Luxemburg for International, European and Regulatory Procedural Law. Od leta 2012 je tudi profesorica za Evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju (Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Wien. Leta 2003 je prejela nagrado Društva pravnikov Slovenije „pravnica leta 2003".

Prednosti študija

S kombinacijo kritičnega mišljenja, refleksije in aplikacije praktičnega znanja, bodo študenti pridobili znanje, veščine in izkušnje potrebne za nemoteno vodenje in implementacijo kompleksnih projektov v vseh branžah po celem svetu.

Kot študent boste pridobili znanje kako bolje upravljati s projekti z vidika:

 • načrtovanja ter upravljanja s stroški in vrednostjo
 • nadzorovanja projekta
 • kadrovanja v projektnem menedžmentu
 • strateških vprašanj v projektnem menedžmentu
 • javnega in trgovinskega prava

Zaposljivost

Magisterij iz projektnega managementa na Alma Mater Europaea vam bo pomagal pridobiti službo v javnem sektorju, proizvodnji, transportu, trgovini, zdravstvu, informacijski tehnologiji, marketingu, izobraževanju in drugih industrijah. 

Ker je povpraševanje po projektnih managerjih visoko v vseh branžah, boste kot diplomant magistrskega študija projektnega menedžmenta na Alma Mater Europaea pripravljeni za delo na različnih delovnih mestih, vključujoč:

 • projektni manager
 • projektni manager – analitik
 • projektni koordinator upravljanja s kvaliteto
 • načrtovalec delovnega poteka
 • upravljavec z računalniškimi in informacijskimi sistemi
 • manager industrijske proizvodnje
 • vodja prodaje
 • analitik poslovnega načrtovanja
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister ekonomije / magistrica ekonomije
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude