Zdravstvena nega ITA

Predmetniki

Predavatelji

Prednosti študija

Zaposljivost

  • TRAJANJE ŠTUDIJA:
  • KREDITNE TOČKE:
  • PRIDOBLJEN NAZIV:
  • LOKACIJA ŠTUDIJA:
  • ZAČETEK PREDAVANJ:

Vprašanja, pohvale, pobude